Laboratuarımızda yaptığımız tetkikler;

ANTALYA PATOLOJİ MERKEZİ

PATOLOJİ

 

  Biopsiler

  Operasyon materyalleri

 

SİTOLOJİ

 

  Konvansiyonel servikal smear (Pap smear)

  Thin prep servikal smear (cytospin ile)  (Sıvı bazlı Pap smear)

  İnce iğne aspirasyon biopsileri (İİAB)

  Vücut sıvıları (cytospin ile)

    Patolojik ve/veya sitolojik materyaller hastanın klinik doktoru tarafından alınmalı ve patoloji istem formu ile laboratuarımıza gelmelidir.

 

 

 

FROZEN SECTİON (DONDURARAK KESİT)

 

  Bu uygulama operasyon esnasında kitlenin malign-benign (iyi huylu-kötü huylu) olduğunun acilen (10-15 dakika içerisinde) belirlenmesi amacını taşımaktadır.

OTOPSİ

 

Ölüm nedenini belirlemeye yönelik bilimsel amaçlı otopsi.

 

HİSTOKİMYA

 

  Hematoksilen-Eosin: rutin parafin kesitlerde

  Papanicolaou; vajinal/servikal smear'ler, İİAB'leri ve sıvılarda

  May-Grünwald-Giemsa; İİAB'leri ve sıvılarda

  Doku May-Grünwald-Giemsa'sı: mide biopsilerinde Helikobakter-pylori'yi saptamak için

  PAS/AB pH 2,5: mide biopsilerinde intestinal metaplazi araştırılması için

  Gention viole ve Congo red; Amiloid metakromatik boyanmasının varlığını saptamak için

  Musicarmen; Hücre içi ve dışı müsin salgısını göstermek için

  Retikülin; Doku retiküler çatısını göstermek için

  Perl'ün demir boyaması; Kemik iliği asprasyon ve biopsilerinde, patolojik sideroblast ve depo demir durumunu belirlemek için

  Masson-trichrome; Yumuşak doku tümörlerinde.

  Grocott's; Mantarları belirlemek için.

  Ziehl Neelsen; Asidorezistan bakterileri (tbc ve diğer mikobakteriler) belirlemek için.

  Rutin uyguladığımız histokimyasal boyalardır.  Ayrıca toplam 20 civarında histokimyasal kitimiz gerekli olduğu takdirde kullanılmaktadır.

 

 

İMMUNOHİSTOKİMYA

 

  Ayrıcı tanı amaçlı; Sitokeratinler, Vimentin, LCA (CD45), Melan-A, GFAP, S-100 v.b.

  Tedavi yönlendirici; Memede Estrogen-Progesteron reseptörü, c-erbB-2 (her2 neu), ALK.

  Proliferasyon marker'ı; Ki-67, cyclinD-1.

  Lenfoma/Lösemi tanı ve subtiplemesi; CD45 (LCA), CD20, CD3, CD5, CD23, CD30, CD45, CD10, TdT, cylinD-1, ALK vb.

  Metastazlarda primer organ belirlemeye yönelik; PSA, PLAP, GCDFP-15, Melan-A, Tiroglobulin, AFP, CK19, mCEA, CK7, CK20, HepPar1 vb.

  Mikroorganizma belirleme: HHV8, CMV.

  Keratin profili: AE1/AE3, CK5/6, CK7, 34BE12, CK18, CK19, CK20.

  Nöroendokrin diferansiasyon belirleme: chromogranin-A, synaptophysin, CD56.

Parafin kesitde çalışan 70'den fazla sayıda antikor ile oldukça gelişmiş bir immunohistokimya laboratuarımız mevcuttur.

 

İmmünohistokimyasal çalışmalarımız 1 hafta-10 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Ancak, nadiren elimizde olmayan antikorların çalışılması gerekli olduğu zaman, bunların siparişi ve elimize ulaşması 1 ayı bulabilmektedir.

 

 

 

GENETİK ÇALIŞMALAR

 

  PCR ile HPV tiplemesi; Parafin blok veya sıvı bazlı smear solusyonundan çalışılabilmektedir.

  k-ras; kolon Ca., Akciğer Ca.'larda.

  FISH ile HER2, EGFR.

  ve Diğer genetik analizler...

Anlaşmalı genetik tanı merkezimizde çalıştırılmaktadır.

 

Copyright © 2015 · Best Bilgisayar